Rototec » Om selskapet » Rototec som arbeidsgiver

Rototec som arbeidsgiver

Rototec er en allsidig arbeidsgiver som sysselsetter eksperter i bygge- og geoenergibransjen. Rototec preges av en sterk foretaksånd og innstillingen «alt er mulig». Organisasjonsstrukturen er flat, og de ansattes gjennomsnittsalder er 33 år.

LEDIGE STILLINGER

Vi er alltid på jakt etter eksperter på geoenergiområdet, selgere samt boreselskap og samarbeidspartnere til forhandlerteamet.


Stillingen som søknaden gjelder*:
Brønnborer
Installatør av kuldebærerkrets
Annet