Rototec » Bergkulde: Inneklimaet i en bygning kan kjøles ned ved å benytte den jevne og kjølige temperaturen som er tilgjengelig i berggrunnen

Bergkulde: Inneklimaet i en bygning kan kjøles ned ved å benytte den jevne og kjølige temperaturen som er tilgjengelig i berggrunnen

Ved å kombinere oppvarming og kjøling med geoenergi, er det billigere enn å anskaffe separat kjøling. Denne metoden er også svært effektiv
og klimavennlig. En glimrende vekselsvirkning for energi som kan brukes igjen og igjen. Se vår video om kjøling med geoenergi: