Rototec » Hva er geoenergi?

Hva er geoenergi?

Pikalinkit

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken og gir mulighet til både oppvarming og nedkjøling av eiendommer og bygg. Energien kan utvinnes fra berggrunnen eller bakkens jordlag. Bruken av geoenergi til oppvarming og avkjøling av bygninger øker Norges selvforsyning av energi og gjør samtidig at vi blir mindre avhengige av kull, tre og olje til energiproduksjonen. Ved å velge fornybar geoenergi, etterleves også Norges og EUs klimastrategi, der målet er å redusere det totale energiforbruket og øke bruken av fornybar energi.

Geoenergi er et miljøvennlig og økonomisk valg.

Antallet kunder som velger bort direkte elektrisitet, olje eller fjernvarme og i stedet satser på geoenergi er i kraftig økning. Det samme gjelder antallet husstander, selskaper, eiendomseiere og kommuner som velger geoenergi til oppvarming av bygninger. Velger du prisvennlig geoenergi levert fra Rototec får du i tillegg en pålitelige samarbeidspartner med på kjøpet.

Hvorfor geoenergi?

Geoenergi kan brukes til oppvarming og kjøling av eiendommer og industrianlegg i ulike størrelser. Det er et miljøvennlig, selvstendig og økonomisk valg. Stadig flere selskaper og kommuner går over til å bruke geoenergi i stedet for direkte elektrisitet, olje eller fjernvarme.

Når du velger geoenergi, kjøper du bergvarme og får kjøling på kjøpet fordi systemet også kan brukes som kjølesystem. En energibrønn kan i praksis produsere fornybar energi i ubegrenset tid og gir derfor betydelige besparinger, fordi utgiftene til oppvarming og kjøling reduseres.

Du trenger ikke ta våre ord for god fisk; les mer om hvilke besparinger og fordeler prosjektene våre har resultert i for våre kunder her.

Et geoenergisystem som gir både oppvarming og avkjøling er et miljøvennlig valg med lave driftskostnader selv om den første investeringen i geoenergi, tradisjonelt kjent som bergvarme, kan oppleves som en stor kostnad. Et system som installeres i en enebolig vil ha en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 7-20 år, langsiktig vil det dermed være mulig å spare store beløp. Det samme systemet fungerer også som et lønnsomt kjølesystem. Mange velger geoenergi fordi de dermed blir uavhengige av olje-, fjernvarme- og strømprisen samtidig som det blir enklere å planlegge utgiftene på lang sikt. Bergvarmepumper har nesten like lang levetid som oljefyrer eller fjernvarmevekslere, men selve energibrønnen har en desto lengre levetid.

Prinsippet bak geoenergisystemet

En bergvarmepumpe fungerer etter samme prinsipp som et kjøleskap. Målet er å flytte varme fra skapet til luften rundt skapet. Varmepumpen overfører varme fra berggrunnen til bygningen, der varmen brukes til oppvarming av tappevann og til vannbårne varmesystemer. Varmepumpen består av en fordamper, en elektrisk kompressor, en kondensator og en ekspansjonsventil. Systemets funksjon bygger på et kuldemedium som sirkulerer i varmepumpen.

Fordamperen i varmepumpen er koblet til energibrønnen. Kuldebærervæsken pumpes opp gjennom et rør fra energibrønnen til fordamperen, der den varmer opp kuldemediet som fordamper. Deretter komprimeres dampen til riktig trykk og temperatur i kompressoren. Så omdannes dampen til væske i kondensatoren, der den avgir varme til tappevannet og varmefordelingssystemet. Fra kondensatoren pumpes kuldemediet til ekspansjonsventilen, der trykket og temperaturen på kuldemediet senkes, og deretter tilbake til fordamperen. Funksjonen til bergvarmepumpen bygger på denne kontinuerlige, lukkede sirkulasjonsprosessen.

Geoenergi gir besparelser for borettslag og avkastning til investorer

I tillegg til at geoenergiløsningene er økologiske, kan de også hjelpe med å stabilisere den økonomiske situasjonen til borettslaget. Mange foreninger har for store renoveringslån sammenlignet med verdien av eiendomsrettene. Løsningen kan være geoenergi, som man kan bruke til å redusere en stor del av én av borettslagets kostnader, nemlig oppvarmingskostnaden. Kapitalavkastningen i borettslag er 10 prosent i gjennomsnitt, i eiendommer der man bruker mye kjøling kan det tallet strekke seg til 20 prosent.

Fjernvarmeprisen har doblet seg siden begynnelsen av 2000-tallet. Beslutningen om å slutte å bruke olje før 2020 har økt prispresset på fjernvarme enda mer, som er knyttet til strømprisen. Samtidig er varmepumpeteknologien, samt teknologien for planlegging og brønnboring, blitt utviklet såpass at geoenergi kan utnyttes i alle typer eiendommer fra villaer til industrihaller, kjøpesentre og sykehus. I de største prosjektene genererer geoenergi nesten alltid millionbeløp for eieren i løpet av en livssyklus sammenlignet med gjennomsnittlig fjernvarme.

I vårt referanseprosjekt på Ulven borettslag i Oslo besluttet man å installere et driftssikkert geoenergisystem. Nå er eiendommene sikret miljøvennlig geoenergi på lang sikt. I tillegg får Ulven Borettslag store kostnadsreduksjoner i energibruken. Skiftet til geoenergi reduserer kostnadene med over 60 %.

Ulven borettslag er ikke alene om å dra store fordeler av å velge geoenergi – se alle våre referanseprosjekter her.

Lær mer i videoen Slik kan borettslaget anskaffe geoenergi:

Geoenergi med Rototec

Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en erfaren innovatør i bransjen. Tjenestene våre omfatter hele prosessen i forbindelse med energisystemer – alt fra konsultasjon til installasjon.

Velger du geoenergi og Rototec får du et prisgunstig, pålitelig og fornybart alternativ til fjernvarme og olje. Vi leverer bergvarme og -kjøling til store eiendommer og industrianlegg. I tillegg tilbyr vi også konsultasjon i forbindelse med geoenergiprosjekter.

Slik ser vårt samarbeid ut

Helt siden vi ble startet opp i 2007 har vi bygd oss opp en bred erfaring gjennom våre leveranser av geoenergisystemer. I våre samarbeid vil du derfor kunne forvente høy kvalitet og profesjonalitet. Ved å samarbeide med blant annet bygg- og energiselskaper, samt VVS-installatører kan vi garantere driftssikre og kostnadseffektive geoenergisystemer.

Konsultasjon og forberedende utredning
Konsulenttjenestene våre omfatter kostnadsberegninger for store prosjekter og kartlegging av metoder for å gjennomføre prosjektene. Tjenestene våre kan også tilpasses slik at de settes inn for å utvikle prosjekter som allerede har startet. Konsulenttjenester, opplæring og energiberegninger gjøres gjennom vår ekspertorganisasjon Rototec Consulting.

Geoenergimåling av berggrunnen (TRT)
Når et stort geoenergisystem skal installeres, kan det utføres en TRT-måling for at det skal være mulig å optimere funksjonen til brønnparken og varmeanlegget. Målingen gir informasjon om berggrunnens termodynamiske egenskaper i området der energibrønnene skal etableres. Slik unngår vi en feildimensjonering av brønnparken.

Planlegging av brønnparker
Vi undersøker tomtens størrelse og eiendommens energibehov for å utrede forutsetningene for å utvinne geoenergi. Slik vurderer vi hvordan geoenergi kan utnyttes på det aktuelle stedet. Antallet energibrønner, brønnenes dybde og avstanden mellom dem, må alltid bestemmes med utgangspunkt i eiendommens energibehov. Vi sørger for at brønnparken fungerer optimalt, ved hjelp av det internasjonale EED-programmet for planlegging og simulering.

Energiboring
I tillegg til at vi borer energibrønnene, samler vi opp steinmelet og transporterer det vekk for videre behandling. Vi installerer også hele kollektorsystemet fra energibrønner til teknisk rom.
Du kan lese enda mer om selve boringen av energibrønner her.

Anskaffelse av varmepumpe
Ved behov kan vi vurdere hvilke varmepumper som egner seg best i bygningen.

En sikker geoenergiløsning
Målinger og beregninger utført av våre eksperter i bransjen garanterer geoenergianlegg som er funksjonssikre og trygge i mange tiår.

Vedlikehold av systemet
Energibrønnene krever ikke vedlikehold. Når det gjelder varmepumpen, skal kunden avtale vedlikeholdet med forhandleren.

Dette kan du forvente av Rototec som din samarbeidspartner

Vår lange erfaring, brede produktportefølje og store kontaktnettverk muliggjør vellykkede samarbeidsprosjekter av alle slag. Vi samarbeider med både kommersielle og offentlige virksomheter i hele Norden. Strenge krav til miljø og kvalitet driver oss fremover. Når dere samarbeider med oss, vil geoenergiprosjektet deres nøye kunne tilpasses eiendommens spesifikke behov.

Sertifisert partner
Rototec er det første geoenergiselskapet som er sertifisert for kvalitet, miljø og arbeidssikkerhet (ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001) i hele Norden.

Høy leveringssikkerhet
Vi har Nordens mest moderne og omfattende maskinkapasitet og kan levere raskt og sikkert.

Praktisk bestilling
Gjennom vårt Rotomap-system kan samarbeidspartnerne våre enkelt bestille boretider til egne prosjekter. Alle viktige dokumenter, for eksempel boreprotokollen, arkiveres også på ett sted.

Avanserte arbeidsmetoder
Vi gjennomfører alt fra måling til simuleringer, 3D-grafikk samt førstudier. Vi benytter den seneste teknologien for å sikre høy kvalitet i endelig overlevert brønnpark til sluttkunde.

Optimalisert løsning
Våre erfarne prosjektledere vil sørge for en fleksibel gjennomføring av ditt geoenergiprosjekt. Vi kan ta hånd om hele den utvendige entreprisen og overlate resten av arbeidet til dere, selvsagt fulgt av tydelige retningslinjer.

Alle tjenester fra samme leverandør

Geoenergisystemer for store eiendommer er komplekse installasjoner som byr på utfordringer. I tillegg til yrkeskunnskap og teknisk kompetanse, kreves det også nøyaktige forberedelser i form av målinger, beregninger og planlegging. Vi har utviklet en helhetsløsning som passer spesielt godt til store eiendommer. Løsningen omfatter termisk responsmåling og simulering av brønnparker. Dette er prosjektering som sørger for et velfungerende geonergianlegg. Allerede på et tidlig tidspunkt i prosjektet kan også en prosjektplanleggingsmodell for geoenergi inngå i prosjektet.

Rototecs helhetsløsning egner seg for byggefirmaer, byggherrer, eiendomsforvaltere og eiendomseiere som vil ha en miljøvennlig geoenergiløsning som er optimert etter eiendommens behov, ved hjelp av pålitelige målinger.

 

Disse fordelene får du ved å velge geoenergi fra Rototec

Besparelser
Geoenergi gir store besparelser på opptil 20 % avkastning per år.

Økning i eiendomsverdien
Geoenergibrønner er en investering som øker eiendommens verdi.

Oppvarming og kjøling i ett system
Med geoenergi slår du to fluer i en smekk og får oppvarming og kjøling i samme løsning. Geoenergi egner seg derfor godt i de aller fleste eiendommer.

Et valg for fremtiden
Geoenergi er fremtidens utslippsfrie og miljøsmarte energiform. Visste du for eksempel at Rototec sine leverte energibrønner sparer fyringsolje sammenlignet i CO2-utslipp, tilsvarende 208 274 flyvninger fra Oslo til Bangkok eller 42 659 biler kjørende én runde rundt ekvator.

Vår erfaring – din sikkerhet

Som Europas største leverandør av energibrønner skal vår lange erfaring komme deg til gode – du skal derfor kunne føle deg sikker i våre samarbeid.

Leveringssikkerhet
Rototec har administrasjonsstyringssystemet Rotomap, som er tilpasset kundenes behov og som gjør at vi er det geoenergiselskapet på markedet som har best leveringssikkerhet. Her kan du blant annet følge progresjonen på dine egne prosjekter, og få innsikt i alle rapporter løpende.

Stor maskinkapasitet
Rototec har Norges største og mest moderne maskinpark. Det gjør at vi kan gjennomføre både små og store bergvarmeprosjekter i hele landet, innen avtalt tid.

Rototec er Europas største leverandør av energibrønner
Takket være de yrkeskompetente medarbeiderne våre og lang erfaring fra mer enn 60 000 energibrønner, kan vi garantere deg en løsning som er tilpasset dine behov, som fungerer godt og er effektiv og pålitelig.

Er du klar for et valg som gir langsiktige kostnadsreduksjoner og en bærekraftig fremtid?

I Rototec brenner vi for våre løsninger og blir alltid glad for å komme i kontakt med deg som har fått øynene opp for geoenergi.

Vil du vite mer om energikonsultasjonstjenestene vi tilbyr for byggeprosjekter, geoenergimålinger eller hele servicepakker som omfatter alt fra måling til boring? Eller vil du kanskje bare ta en uforpliktende prat med oss om geoenergi og våre leveranser?