Rototec » Hva er geoenergi?

Hva er geoenergi?

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken. Den kan utvinnes fra berggrunnen eller bakkens overflatesjikt. Bruken av geoenergi til oppvarming og avkjøling av bygninger øker Norges selvforsyning av energi og gjør samtidig at vi blir mindre avhengige av kull, tre og olje til energiproduksjonen. Ved å velge fornybar geoenergi, etterleves også Norges og EUs klimastrategi, der målet er å redusere det totale energiforbruket og øke bruken av fornybar energi.

Geoenergi er et miljøvennlig, selvstendig og økonomisk valg. Antallet kunder som velger bort olje eller fjernvarme og i stedet satser på geoenergi, og antallet husstander, selskaper, eiendomseiere og kommuner som velger geoenergi til oppvarming av bygninger, øker raskt. Velg prisvennlig geoenergi – og velg pålitelige Rototec som samarbeidspartner.

Prinsippet bak geoenergisystemet

En bergvarmepumpe fungerer etter samme prinsipp som et kjøleskap. Målet er å flytte varme fra skapet til luften rundt skapet. Varmepumpen overfører varme fra berggrunnen til bygningen, der varmen brukes til oppvarming av tappevann og til vannbårne varmesystemer. Varmepumpen består av en fordamper, en elektrisk kompressor, en kondensator og en ekspansjonsventil. Systemets funksjon bygger på et kuldemedium som sirkulerer i varmepumpen.

Fordamperen i varmepumpen er koblet til energibrønnen. Kuldebærervæsken pumpes opp gjennom et rør fra energibrønnen til fordamperen, der den varmer opp kuldemediet som fordamper. Deretter komprimeres dampen til riktig trykk og temperatur i kompressoren. Så omdannes dampen til væske i kondensatoren, der den avgir varme til tappevannet og varmefordelingssystemet. Fra kondensatoren pumpes kuldemediet til ekspansjonsventilen, der trykket og temperaturen på kuldemediet senkes, og deretter tilbake til fordamperen. Funksjonen til bergvarmepumpen bygger på denne kontinuerlige, lukkede sirkulasjonsprosessen.