Rototec » Last ned veiledningen om geoenergi!

Last ned veiledningen om geoenergi!

Offentliga Fastigheter i Sverige har publisert en veiledning om geoenergi. Skrivet gir deg en innføring i hvordan ulike anvendelser av geoenergi fungerer, en orientering rundt økonomi og miljø, en prosessbeskrivelse for gjennomføring av et geoenergiprosjekt, samt en sjekkliste som kan benyttes ved igangsettelse av et geoenergiprosjekt.

Det finnes mange gode eksempler (hvorav noen av dem presenteres i dette skrivet) på anvendelser av geoenergi som har ført til store besparelser for eiendomseieren, samtidig som klima- og miljøpåvirkningene reduseres.

Last ned veiledningen om geoenergi her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.