Rototec » Ole Randmael innstilt som landssjef for Norge med start fra 1. januar 2020

Ole Randmael innstilt som landssjef for Norge med start fra 1. januar 2020

Ole Randmael startet som landssjef for Norge ved årsskiftet. Hans ansvarsområder inkluderer ledelse og administrasjon av den locale Rototec-organisasjonen og salgsutvikling i Norge. Han vil også ha ansvar for enkelte salgsprosjekter lokalt. Ta kontakt med Ole om salg og saker som angår Norge-avdelingen. Hans kontaktinformasjon er  og
tlf. 479 14 510.