Rototec » Isku Center, Finland

Det energismarte Isku Center valgte geoenergi

Isku er en finsk møbelfabrikk som ble grunnlagt i 1928. Firmaet, som gikk under navnet Lahden Puukalusto Oy, bygget de eldste delene av Isku Center på Mukkulankatu allerede i 1950-årene. Lokalene er fremdeles i bruk. Isku Center har et tyvetalls firmaer som leietakere, 5 000 studenter ved Lahti University of Applied Sciences og Iskus’ eget anlegg for industriell produksjon. Senteret har også lokaler for konferanser og arrangementer.

Eiendommens oppvarmede areal er til sammen 76 000 m2.
– Isku er et familiefirma, med de grunnleggende verdiene miljøvennlighet og energieffektivitet, såvel innenfor produksjonen som i butikkene og her på hovedkontoret. At Lahti University of Applied Sciences flyttet inn i våre lokaler bidro unektelig til at våre planer om moderne energiløsninger tok fart, sier Hanna Eskola, Iskus’ kvalitets- og miljødirektør.

Betydelige besparelser som følge av energiløsningene

Iskus’ samarbeidspartner for energiløsningene, LeaseGreen, har beregnet at geoenergi og solenergisystemet minsker bygningens utslipp av karbondioksid med opptil 90 prosent sammenlignet med tradisjonelle eiendomstekniske systemer i tilsvarende bygninger. Energikostnaden har minsket med nesten 50 prosent.
– Besparelsene kommer med sikkerhet å bli enda større etter hvert som geoenergi tas i bruk i stadig større deler av den enorme fabrikken. Vi beskriver helheten, som består av flere forskjellige løsninger, som energismarthet, sier Eskola.

Energibrønner innendørs

Rototec har boret sammenlagt 45 energibrønner med et dyp på 350 meter på Iskus’ eiendom.
– Særpreget i dette objektet er at vi har boret elleve brønner innendørs. Å bore innendørs er en god løsning hvis man ikke har tilstrekkelig store arealer utendørs. Borehullene gjøres i lagerlokalene og brønnen dekkes med et metallokk på gulvnivå. Ved behov kan man for eksempel kjøre over lokket med truck, forklarer Juuso Piironen, prosjektsjef ved Rototec.

Varmepumpen som er installert i Isku Center har en effekt på 3 x 350 kilowatt, som tilsvarer varmepumpeeffekten i over 100 hjem. Tidligere ble bygningen varmet opp med fjernvarme.
– Vi skifter ut fjernvarmen med geoenergi som den hovedsakelige varmeformen av både økonomiske grunner og miljøgrunner, sier Eskola.
Det er likevel fjernvarme som produserer bygningenes maksimale varmeeffekt. Den tas i bruk under langvarige kalde perioder.
– For å få optimal lønnsomhet, er det som regel ikke hensiktsmessig å ta ut 100 % av geoenergisystemets effekt, men å la korte topper løses med fjernvarme, grønn strøm eller bioolje, sier Piironen.

Isku Center søker om sertifisering i henhold til miljøsertifiseringssystemet BREEAMs toppklassifisering. Dette er et viktig budskap både for de firmaene som vil bedrive sin virksomhet i Isku Center og for de firmaene som kjøper Iskus’ produkter.
– Sertifikatet angir at bygningene er økologiske, men produktene utgjør en del av helheten. Et eksempel er hovedkontoret for en av våre kunder som nå er under bygging. Ved konkurranseutsetting av innredningen var en av betingelsene minimering av utslippene i inneluften. I våre produkter blir det brukt kun vannløselig lakk og lim. En økologisk produksjonskjede fremmer ikke bare miljøaspektene, men også næringsvirksomheten, sier Eskola.

Last ned PDF ›

 

Last ned PDF her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.

Manglerudjordet borettslag

Les mer ›

Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Krona

Les mer ›

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Les mer ›