Rototec » Pähkinäkuja, Finland

Jordvarme i boligblokk, Pähkinäkuja i Tampere

I forbindelse med økningen av kostnadene knyttet til fjernvarme og fossile brennstoffer, har mange boligselskaper begynt å vurdere å gå over til jordvarme. Når man også legger varmegjenvinning av avtrekksluften inn i det samme systemet, kan man erstatte en betydelig del av boligselskapets kjøpte energi. Muligheten til å få nedkjøling fra det samme systemet er også en viktig grunn til å benytte jordvarme i boligblokker.

 Borettslaget Pähkinäkuja i Tampere, som ble bygd i 1968, består av 4 bygninger og 105 leiligheter. Borettslaget gikk over til geoenergi, mer kjent som jordvarme, i mars i 2014.
Det gikk ett og et halvt år fra saken ble behandlet i styret for første gang til systemet ble tatt i bruk, forteller styreleder i borettslaget, Jaakko Lamminen.
Det ble også lagt inn varmegjenvinning av avtrekksluften samt solfangere i systemet i Pähkinäkuja. Sammen danner dette et såkalt hybridsystem.

Kontroll over kostnadene med geoenergi

I Tampere var økningen av kostnadene en viktig grunn til at borettslaget anskaffet jordvarme.
– Vi så at kostnadene med fjernvarme ble for store, og at vi kunne spare på kostnadene ved å bruke jordvarme, forklarer Lamminen.
De totale kostnadene for prosjektet var omtrent 800 000 euro.
– Systemet er nedbetalt i løpet av ca. 15 år, så vi trengte ikke å justere felleskostnadene.

Også i situasjoner hvor det har oppstått for mye renoveringsgjeld i forhold til verdien på leilighetenes andel i huset, kan man stabilisere den økonomiske situasjonen i borettslaget ved hjelp av geoenergi. Spesielt kan dette skje på steder med nettoutflytting, hvor det i mange tilfeller er en synkende trend mht. bygningenes verdi, og den lokale monopolenergien er dyr. Dette kan skape problemer når borettslaget må utføre større renoveringsprosjekter og man ikke kan få finansiering fra banken på grunn av borettslagets svake økonomiske situasjon.

Utbytte til eierne

En overgang til fornybar og miljøvennlig geoenergi er ofte svært lønnsom. Utbyttet av kapitalen man har investert ligger i gjennomsnitt på ca. 10 %. I bruksenheter hvor behovet for nedkjøling er stort, kan utbyttet på sitt beste ligge på opp til 20 %. Ved å skifte ut fjernvarme eller oljeoppvarming, som i hovedsak produseres med fossile brennstoffer, med jordvarme, kan eiendomsinvestorer tjene mer enn på investering i en ny eiendom.

Hvorfor lønner det seg å velge akkurat jordvarme til en boligblokk dersom man vurderer å gå over til fornybar energi?

– Jordvarme har den fordelen at den hele tiden er tilgjengelig, sammenlignet med for eksempel solenergi, minner Lamminen om.
Jo større bygning eller bygningskompleks det er snakk om, dess mer lønnsomt er det å gå over til geoenergi. Og det er sjelden at infrastrukturen som allerede finnes er til hinder for boring av energibrønner. Det er også mulig å få nedkjøling i det samme systemet, og dette øker samtidig effektiviteten til systemet. Installeringen av det nye systemet påvirker heller ikke bruken av leilighetene under arbeidsfasen.
Rototec er ekspert på geoenergiløsninger til større bygninger.
– Rototec utførte målingene nøyaktig og effektivt. Jeg finner ingen ting å sette fingeren på, sier Lamminen fra borettslaget Pähkinäkuja.

Skaff forutseende, uavhengig og miljøvennlig jordvarme til boligblokken din nå!

Kontakt oss! >

Last ned PDF ›

 

Last ned PDF her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.

Kongsberg kunnskaps- og kulturpark Krona

Les mer ›

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Les mer ›

Isku Center, Finland

Les mer ›