Rototec » Rototec AS har fått kontrakten, 24.000 meter energibrønner planlagt for SUS2023

Rototec AS har fått kontrakten, 24.000 meter energibrønner planlagt for SUS2023

Hele 96 energibrønner i fjell skal bores for å varme opp og kjøle det nye sykehuset som skal bygges på Ullandhaug i Stavanger.

Det er selskapet Rototec AS som har fått kontrakten med å bore de 96 brønnene, som hver er 250 meter dype på sykehustomten, og blir liggende som energikilder under det 100.000 kvadratmeter store bygget.

-Geoenergi er en miljøvennlig og tilgjengelig energikilde som vi ser frem til å utnytte for å levere oppvarming og kjøling til det nye Stavanger universitetssjukehus. Det er rett og slett både imponerende og overveldende at vi får opp mot 24.000 meter med energibrønner, kommenterer Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS2023.

Rototec AS vant oppdraget med å bore energibrønnene til en samlet verdi på 10,6 millioner kroner inkludert mva.

-Vi er stolte over tilliten fra SUS2023, og gleder oss til å sette i gang arbeidene. Nå starter planleggingen og vi vil i løpet av høsten bore de første brønnene. Vi gleder oss til samarbeidet med Helse Stavanger som er et av flere sykehus i Norge som Rototec i den siste tiden har levert brønnpark til, sier Kim Ojanne, project director i Rototec AS.

-At SUS2023 velger å benytte varmepumper knyttet til bergvarme for oppvarming og kjøling viser anvendeligheten til geoenergi og vil bety store kostnadsbesparelser i driftsfasen samt et mye hyggeligere miljøregnskap, sier Lasse F. Isaksen, Geoenergi-konsulent i Rototec AS.

For mer informasjon kontakt:
• Rototec AS, project director, Kim Ojanne, tlf. 95 22 06 65
epost:
• SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør, tlf. 91 39 22 84,
epost:

Helse Stavanger HF betjener et område med ca 380.000 innbyggere. I tillegg drives utstrakt forskning. SUS jobber også med innovasjon innen helsetjenester, digitale helseløsninger og medisin. Helse Stavanger har nær 8000 ansatte med 30 nasjonaliteter herav 800 leger og 2300 sykepleiere.