Rototec » Rototec fortsetter å ekspandere gjennom sammenslåing med Upplands borrteknik

Rototec fortsetter å ekspandere gjennom sammenslåing med Upplands borrteknik

Rototec-konsernet, som er markedsledende innen geoenergi i Europa, ekspanderer igjen og styrker posisjonen i Sverige gjennom en sammenslåing med Upplands Borrteknik AB. Avtalen trådte i kraft 30. september 2016.

Upplands Borrteknik er etablert nord for Stockholm. Selskapet har mange likheter med Rototec: kraftig vekst og ny maskinpark. Konseptet passer godt inn hos Rototec. Sammen kommer selskapene til å ekspandere på geoenergiområdet.

«Geoenergien i Norden vokser kraftig, og det er hele tiden viktig å være i forkant og utvikle bransjen, være åpen for kundenes behov og følge utviklingen i markedet. Gjennom oppkjøpet styrker vi Rototecs posisjon i Sverige og har en sterk plattform for videre utvikling. Vi kommer til å gjøre flere liknende kjøp i fremtiden. Vi ser det som et naturlig skritt i konsolideringen av markedet», sier adm. dir. i Rototec, Mikko Ojanne.

Etter oppkjøpet er Upplands Borrteknik AB en del av Rototec-konsernet, med virksomhet i Finland, Norge og Sverige. Selskapets eier Mikko Widén, går inn som aksjeeier i Rototec og de ansatte vil i fremtiden arbeide i Rototecs organisasjon.

Akkurat som Rototec har vi hatt en bra utvikling, bare i mindre skala. For vår del var det ganske naturlig å tilhøre Rototec, med tanke på selskapets kraftige vekst – det passer oss. Sammen vil vi vokse på geoenergiområdet», sier administrerende direktør Upplands Borrteknik AB, Mikko Widén.

Behovet for å fornye energiløsningene i store bygninger, som skoler, sykehus og kjøpesenter, øker hele tiden. Avtalen som nå er inngått, styrker Rototecs muligheter til å håndtere den økende etterspørselen.

For mer informasjon og intervjuer:

Mikko Ojanne
Adm. dir. Rototec-konsernet
+46 70 9521481

Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en erfaren innovatør i bransjen. Geoenergi er fornybar energi fra bakken, som kan brukes til å varme opp og avkjøle bygninger i alle mulige størrelser. Rototecs tjenester omfatter hele prosessen i forbindelse med energisystemer – alt fra konsultasjon til installasjon. Selskapet ble startet i 2007 og har virksomhet i hele Norden. Omsetningen i 2015 var på 31 millioner euro. www.rototec.no