Rototec » Rototec fortsetter å ekspandere med oppkjøpet av Borrkronan Ab

Rototec fortsetter å ekspandere med oppkjøpet av Borrkronan Ab

Rototec-konsernet, som er markedsledende innen energiboring i Europa, fortsetter å ekspandere og styrker posisjonen i Sverige gjennom oppkjøpet av Borrkronan AB. Avtalen trådte i kraft 10. mars 2017. «Geoenergien i Norden vokser kraftig, og det er hele tiden viktig å være i forkant og utvikle bransjen, være åpen for kundenes behov og følge utviklingen i markedet. Gjennom oppkjøpet styrker vi Rototecs posisjon i Sverige og har en sterk plattform for videre utvikling», sier Mikko Ojanne, daglig leder i Rototec.

Etter oppkjøpet inngår Borrkronan AB i Rototec-konsernet, med virksomhet i Finland, Norge og Sverige. Selskapets eier og de ansatte vil i fremtiden arbeide i Rototecs organisasjon. «Geoenergimarkedets utvikling mot stadig større prosjekter, vil kreve omfattende ressurser og investeringer av alle aktører som satser på en langsiktig virksomhet i bransjen. Sammen er vi sterke! Sammenslåingen med Rototec tilbyr både nåværende og nye kunder høy kvalitet og pålitelig service. I tillegg til dagens løpende virksomhet, styrkes vi nå av Rototecs konsulentdel, som tilbyr prosjekteringstjenester for alle prosjekttyper og -størrelser», sier daglig leder i Borrkronan AB, Jonas Grundström.

I Sverige har gigantprosjektene blitt stadig flere de siste årene. Geoenergiområdene som vokser, er blant annet sykehus, kontorbygninger, skoler, borettslag og industribygninger, der behovet for oppvarming og kjøling er stort. Energiselskap har også vist interesse for å samarbeide med Rototec.

«Vi har en stor maskinpark og kan gjennomføre gigantprosjekter med hundrevis av energibrønner og korte tidsplaner, i hele Norden. Takket være et pålitelig og effektivt helhetskonsept, fra prosjektering til gjennomføring, konkurrerer vi effektivt om de store prosjektene, med andre løsninger for oppvarming og kjøling», forteller Mikko Ojanne og fortsetter: «Utviklingen mot stadig større prosjekter øker potensialet, men krever samtidig at aktørene i bransjen tilpasser virksomheten til fremtiden. Det kommer til å kreve betydelige investeringer og at vi stadig utvikler organisasjonen.»

For mer informasjon og intervjuer:
Mikko Ojanne
daglig leder
+46 70 952 14 81