Rototec » Tjenester » Bergvarme til borettslag » Informasjon om boring av energibrønner

Informasjon om boring av energibrønner

 • Vi borer energibrønner i overensstemmelse med anbefalingene i Normbrunn-16.
 • Ved boringen dannes borekaks, som vi samler opp i spesielle containere ved alle borestedene.
 • Som beskyttelsesrør for boring gjennom løsmasser bruker vi fôringsrør av stål, med en godstykkelse på 5 mm. Rørene har en beregnet levetid på 100 år.
 • Fôringsrøret tettes med betong mellom berget og stålrøret for en sikker tetning mot overflatevann og grunnvann.
 • Som kollektorrør i energibrønnene bruker vi fabrikkproduserte rør av høy kvalitet, som gir effektiv varmeoverføring.

Håndtering av borekaks

Før boringen starter leverer vi en container som brukes til å transportere borekakset fra stedet. Containeren er 2 meter bred, 2 meter høy og 3,5 meter lang. Du bør sette av en plass til containeren på forhånd, helst på din egen tomt. Normalt kan containeren plasseres maksimalt 25 meter fra borestedet. Den som leverer containeren må få beskjed om hvor brønnen skal bores slik at containeren kan plasseres på et egnet sted.

Borerigg

Boreren kommer til stedet med en borerigg og en lastebil som er utstyrt med en kompressor, som er cirka 12 meter lang og veier cirka 26 tonn. Du må på forhånd ta hensyn til plassen som lastebilen krever, og ved behov må du informere naboene hvis for eksempel veien eventuelt må stenges av. Avstanden mellom lastebilen og borestedet kan normalt være maksimalt 40–50 meter.

Kunden er ansvarlig for følgende:

 • Sørge for at boreriggen kan komme frem til borestedet (tenk på snømåking, strøing, hinder, grøfter osv.)
 • Sørge for at boreren har tilgang til strøm (1-fasestrøm, 16 A/230 V)
 • Sørge for at boreren har tilgang til vann under trykk (utvendig vanntilkobling eller tilsvarende)
 • Anvise et sted hvor vannet som pumpes fra oppsamlingscontaineren kan ledes, for eksempel en grøft eller et område med gress eller skog, helst på egen tomt
 • Informere naboene om boringen ved behov
 • Sørge for plass til parkering av container og lastebil

Last ned her ›

x

Last ned PDF her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.