Rototec » Tjenester » Bergvarme til borettslag » Informasjon om boring av energibrønner

Informasjon om boring av energibrønner

Gratulerer med et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg! Med vår bergvarmeløsning vil du kunne utnytte energien som finnes under føttene dine, samtidig som du reduserer klimaavtrykket ditt. Dermed bidrar du hver dag til et bedre miljø. Dessuten blir bergvarmepumpene stadig med effektive, noe som åpner for lavere fyringsutgifter. Denne investeringen er mange ganger bedre enn renten på en bankkonto eller lånekostnaden for bergvarme.

Med over 50 000 borede energibrønner er Rototec Europas største leverandør av geoenergiløsninger. Vårt viktigste mål med installasjonen er at du skal bli så lite berørt som mulig. Du kan fint oppholde deg i boligen mens arbeidet pågår. Som regel er det bare visse områder vi må sperre av utendørs av hensyn til sikkerheten. Det er enkelt å skaffe seg bergvarme med oss – vår lange erfaring garanterer at arbeidet utføres raskt, greit og trygt.

Slik går vi frem:

 • LEVERING AV CONTAINER Vi leverer en container til adressen din før boringen starter. Den bruker vi til å samle opp knust steinmel og vann fra boringen. Du kan selv bestemme hvor containeren skal stå, i dialog med oss før levering. Containeren er 3,5 meter lang, 2 meter bred og 2 meter høy. Den må ikke plasseres mer enn 25 meter fra borehullet. Hvis vannet skal pumpes til en gatekum, trenger man i tillegg en egen separasjonscontainer.
 • BORING Det tar normalt én dag å bore en brønn. Boreoperatøren ankommer stedet i en lastebil utstyrt med borerigg. Lastebilen er ca. 12 meter lang og veier 30 tonn. Boreriggen veier 9 tonn og er 6 meter lang, og vil være 6,5 meter høy under boringen. Sørg for at lastebilen får rikelig med plass til å bevege seg, oginformer naboene dine god tid i forveien dersom veien må sperres av. Avstanden mellom lastebilen og borehullet skal være maksimalt 50 meter. Underboringen trenger boreoperatøren stor plass til utstyret. Av sikkerhetshensyn er det forbudt for andre å oppholde seg på området mens arbeidet pågår. Boreoperatøren trenger tilgang til elektrisk strøm og vann under arbeidet.
 • INSTALLASJON Når boringen er ferdig, kommer installatøren for å installere kollektorrør i borehullet og jordslanger frem til eiendommen. Rørene graves vanligvis ca. 50cm ned, og vi kjerneborer gjennom fasaden med diamantbor for å føre inn rørene. Hullene har en diameter på 70mm, og du må på forhånd bestemme hvor de skal plasseres. Hvis det dreier seg om et nybygg, kan rørene trekkes i ferdiglagde rør på Ø110mm til teknikkrommet.

Godt å vite:

 • Vi borer energibrønner i overensstemmelse med anbefalingene i Normbrunn-16.
 • Ved boringen dannes borekaks, som vi samler opp i spesielle containere ved alle borestedene.
 • Som beskyttelsesrør for boring gjennom løsmasser bruker vi fôringsrør av stål, med en godstykkelse på 5 mm. Rørene har en beregnet levetid på 100 år.
 • Fôringsrøret tettes med betong mellom berget og stålrøret for en sikker tetning mot overflatevann og grunnvann.
 • Som kollektorrør i energibrønnene bruker vi fabrikkproduserte rør av høy kvalitet, som gir effektiv varmeoverføring.

 

Kunden er ansvarlig for følgende:

 • Sørge for at boreriggen kan komme frem til borestedet (tenk på snømåking, strøing, hinder, grøfter osv.)
 • Sørge for at boreren har tilgang til strøm (1-fasestrøm, 16 A/230 V)
 • Sørge for at boreren har tilgang til vann under trykk (utvendig vanntilkobling eller tilsvarende)
 • Anvise et sted hvor vannet som pumpes fra oppsamlingscontaineren kan ledes, for eksempel en grøft eller et område med gress eller skog, helst på egen tomt
 • Informere naboene om boringen ved behov
 • Sørge for plass til parkering av container og lastebil

Last ned her ›

x

Last ned PDF her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.