Rototec » Tjenester » Bergvarme til borettslag » Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Hvor lenge er det mulig å utvinne geoenergi fra en energibrønn?

En korrekt dimensjonert energibrønn kan i praksis produsere energi en ubegrenset tid.

Hvilke faktorer påvirker bergvarmepumpens størrelse og brønnens dybde?

  • Bygningens størrelse, behovet for oppvarming og tappevann
  • Bygningens varmefordelingssystem: vannbåren gulvvarme eller radiatorkrets
  • Dimensjoneringen av varmepumpen til deleffekt eller full effekt
  • Bygningens geografiske plassering: bakken er kjøligere mot nord

Er det mulig å bore i en grop?

Nei, borestedet bør være så godt som plant. Moderne energibrønner trenger ikke vedlikeholdsbrønn av betong fordi brønnen dekkes av en beskyttelsesbrønn i plast, som havner under bakkenivået. De horisontale rørene graves ned først etter boringen.

Er det mulig å grave en grøft til de horisontale rørene før boringen utføres?

Nei. Ved boringen kommer det ofte opp vann som kan fylle eventuelle ferdige grøfter. Hvis det finnes ferdige grøfter før boringen utføres, kan vannet også renne lang grøftene til uønskede steder.

Hvordan utføres isoleringen mot overflatevann?

Isoleringen gjøres med betong som er utviklet spesielt til dette formålet.

Hvilken kuldebærervæske bruker dere?

Vi bruker den økologiske, etanolbaserte kuldebærervæsken Naturet, fra den finske produsenten Altia.

Hvordan skal systemet vedlikeholdes, og hva koster vedlikeholdet?

Energibrønnene krever ikke vedlikehold. Når det gjelder varmepumpen, skal kunden avtale vedlikeholdet med forhandleren.