Rototec » Tjenester » Geoenergi til store eiendommer » Rototecs konsept

Rototecs konsept

Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en erfaren innovatør i bransjen. Tjenestene våre omfatter hele prosessen i forbindelse med energisystemer – alt fra konsultasjon til installasjon.

Vi tilbyr et prisgunstig, pålitelig og fornybart alternativ til fjernvarme og olje. Vi leverer bergvarme og -kjøling til store eiendommer og industrianlegg. Vi tilbyr også konsultasjon i forbindelse med geoenergiprosjekter.

Last ned her ›

x

Last ned PDF her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.

Last ned her ›

x

Last ned PDF her:

Jeg godtar at personopplysningene mine behandles i overensstemmelse med personvernreglene.

Konsultasjon og forberedende utredning

Konsulenttjenestene våre omfatter kostnadsberegninger for store prosjekter og kartlegging av metoder for å gjennomføre prosjektene, allerede i forberedelsesfasen. Tjenestene kan også tilpasses slik at de settes inn for å utvikle prosjekter som allerede har startet. Konsulenttjenester, opplæring og energiberegninger gjøres gjennom vår ekspertorganisasjon Rototec Consulting.

Geoenergimåling av berggrunnen (TRT)

Når et stort geoenergisystem skal installeres, må det utføres en TRT-måling for at det skal være mulig å optimere funksjonen til brønnparken og varmeanlegget. Målingen gir informasjon om berggrunnens termodynamiske egenskaper i området der energibrønnene skal etableres. Slik unngår vi en feildimensjonering av brønnparken.

Planlegging av brønnparker

Vi undersøker tomtens størrelse og eiendommens energibehov for å utrede forutsetningene for å utvinne geoenergi. Slik vurderer vi hvordan geoenergi kan utnyttes på det aktuelle stedet. Antallet energibrønner, brønnenes dybde og avstanden mellom dem, må alltid bestemmes med utgangspunkt i eiendommens energibehov. I Rototec sørger vi for at brønnparken fungerer optimalt, ved hjelp av det internasjonale EED-programmet for planlegging og simulering.

Energiboring

I tillegg til at vi borer energibrønnene, samler vi opp steinmelet og transporterer det vekk for videre behandling. Vi installerer også hele kollektorsystemet fra energibrønner til teknisk rom.

Anskaffelse av varmepumpe

Ved behov kan Rototec vurdere hvilke varmepumper som egner seg best i bygningen.

En miljøvennlig geoenergiløsning

Vi gir 10 års garanti på arbeid og materiale. Målinger og beregninger utført av våre eksperter i bransjen, garanterer geoenergianlegg som er funksjonssikre og trygge i mange tiår.

Vedlikehold av systemet

Energibrønnene krever ikke vedlikehold. Når det gjelder varmepumpen, skal kunden avtale vedlikeholdet med forhandleren.

Alle tjenester fra den samme leverandøren

Geoenergisystemer for store eiendommer er komplekse installasjoner som byr på utfordringer. I tillegg til yrkeskunnskap og teknisk kompetanse, kreves det også nøyaktige forberedelser i form av målinger, beregninger og planlegging. Rototec har utviklet en helhetsløsning som passer spesielt godt til store eiendommer, som omfatter termisk responsmåling og simulering av brønnparker. Dette er prosjektering som sørger for et velfungerende geonergianlegg.

Allerede på et tidlig tidspunkt i prosjektet kan også en prosjektplanleggingsmodell for geoenergi inngå i prosjektet.

Rototecs helhetsløsning egner seg for byggefirmaer, byggherrer, eiendomsforvaltere og eiendomseiere som vil ha en miljøvennlig geoenergiløsning som er optimert etter eiendommens behov, ved hjelp av pålitelige målinger.

Interessert?

Vil du vite mer om energikonsultasjonstjenestene vi tilbyr for byggeprosjekter, geoenergimålinger eller hele servicepakker som omfatter alt fra måling til boring? Kontakt oss!

VIL DU AT VI TAR KONTAKT?

Skriv inn de nødvendige opplysningene, så tar selgeren vår kontakt.